Komite Koordinatörü : Aydın KOLAT

İlgili Konular:

  • Üniversitelerdeki BİT Eğitim Müfredatının Güncellenmesi,
  • Meslek Liselerindeki BİT Eğitim Müfredatının Güncellenmesi,
  • Özel Sektör ve Eğitim Kurumları Arasında BİT Eğitimi İşbirliği Programı Geliştirilmesi,
  • Meslek İçi Eğitimlerin Etkinleştirilmesi ve Yaygınlaştırılması,
  • Yaygın Mesleki Bilişim Eğitimleri Düzenlenmesi,
  • Yükseköğretimde BİT Bölümlerinin Kapasitelerinin Geliştirilmesi,
  • BİT Eğitiminde İngilizce Yetkinliğinin Artırılması,
  • BİT Destekli Uzaktan Çalışma Koşullarının Oluşturulması,
  • Yurtdışından Nitelikli İşgücü Çekme Programı Geliştirilmesi,
  • FATİH Projesinde İçerik Üretiminin Teşvik Edilmesi