Dijital Dönüşüm İzleme ve Değerlendirme Komiteleri Nedir?

Kalkınma Bakanlığında oluşan yapı:
Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan Genelge ile Bilgi Toplumu Stratejisi Yönlendirme Kurulu, görüş ve önerileriyle bu Kurul`a destek olmak üzere Derneğimizin de içinde yer aldığı Bilgi Toplumu Stratejisi Danışma Kurulu oluşturulmuştur.

TBD Bünyesinde oluşturulacak yapı:
TBD Merkez Yönetim Kurulu olarak Resmi Gazete`de yayımlanan Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planın`nın hedeflerine etkin ve kısa sürede ulaşımını sağlamak ve Danışma Kuruluna yardımcı olmak amacıyla "Dijital Dönüşüm İzleme ve Değerlendirme Komiteleri" oluşturmuştur. Bu kapsamda, Sayısal Gündem 2020 Koordinatör ve Uzmanlık Grup Başkanları ile toplanılmış ve yapılacak çalışmaların var olan SG2020 Uzmanlık Gruplarından faydalanılarak ilerlemesi kararı alınmıştır.

Amaç:
Amacımız Kalkınma Bakanlığı tarafından oluşturulan Bilgi Toplumu Stratejisi Yönlendirme ve Danışma Kurullarının çalışmalarına yardımcı ve yön verici olmaktır.
Ayrıca yapacağımız çalışma kapsamında;

  1. İlk aşamada, Bilgi Toplumu Stratejisi eksenlerinin hedef ve eylemlerini, Türkiye`nin mevcut durumu ve ulusal potansiyelini, küresel durum ve yönelimleri gözönünde tutarak Bilgi Toplumu Stratejileri ve Eylem Planı (BTSEP) değerlendirmesini yapacağız,
  2. Elde ettiğimiz sonuçları BTSEP Danışma Kurulu ve ilgili eylem sorumlu kuruluşları ile paylaşacağız,
  3. Yaptığımız çalışmaları ve Türkiye ve dünyada olan gelişmelerin sunulduğu üç aylık bülten yapacağız ve ilgili kişilere ulaştıracağız,
  4. Sonuçları Ankara dışında yapacağımız etkinlikle katılımcılarla paylaşacağız.