Komite Koordinatörü : Gökhan Erzurumluoğlu

İlgili Konular:

 • Bölgesel Bazda Düzenleme Yaklaşımına Geçilmesi,
 • Fiber Erişim Destekleme Programı Oluşturulması,
 • Düzenleyici Çerçevenin Gözden Geçirilmesi,
 • Öncül Düzenleyici Etki Analizinin Benimsenmesi,
 • Ulusal Genişbant Stratejisinin Hazırlanması,
 • Spektrum Kaynaklarının Tahsis Edilmesi, 
 • 4N Mobil Genişbant İnternete Geçilmesi,
 • Yerli 4N Elektronik Haberleşme Ekipmanlarının Teşvik Edilmesi,
 • 5N Ar-Ge ve Standart Çalışmalarına Başlanması,
 • Bina İçi İnternet Altyapısı Kurulumunun Zorunlu Hale Getirilmesi,
 • İnternet Değişim Noktası Kurulumunun Desteklenmesi