Komite Koordinatörü : Prof. Dr. Ali YAZICI

İlgili Konular:

  • BT Sektörü Veri Altyapısı Oluşturulması,
  • BT Sektörüne Yönelik Teşvik ve Desteklerde Etkinlik Sağlanması,
  • KOBİ`ler için Bulut Programı Geliştirilmesi,
  • Yazılım Sektörü Çalışma Grubu Kurulması,
  • BT Sektörü Firmalarının Küresel Pazarlara Açılımının Sağlanması,
  • Oyun Sektörü Stratejisi Oluşturulması,
  • Yazılım Firmaları için Lokasyon Bağımsız Destekler Oluşturulması,
  • Akıllı Cihazlarda Yerli Katma Değerin Artırılması,
  • Kamu Bulut Bilişim Altyapısı Oluşturulması