Komite Koordinatörü : Dr. Türksel KAYA BENSGHİR

İlgili Konular:

  • Kullanıcı Odaklı e-Devlet Hizmet Sunumunun Sağlanması,
  • Kurumsal Bilişim Stratejilerinin Oluşturulması,
  • Kamuda AKKY Kullanımının Desteklenmesi,
  • Kamu Bilişim Yetkinlik Merkezi Kurulması,
  • Türkiye Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planının Hazırlanması,
  • Kamu Verisinin Paylaşılması,
  • Kamu Politikalarının Oluşturulmasında BİT Destekli Katılımcılık Programı Geliştirilmesi,
  • e-Devlet Hizmetlerinde Mobil Platformlar ve Sosyal Medyadan Yararlanılması